Giới Thiệu

Với gần 18 năm công tác, ThS BS Nguyễn Trần Quốc Hoàng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong ngành mắt. Với 10 năm công tác tại hệ thống Mắt Sài Gòn, ThS BS Nguyễn Trần Quốc Hoàng luôn mong muốn mang đến sự an tâm và đôi mắt sáng cho bệnh nhân của mình cũng như tạo dựng lòng tin với bệnh nhân khi đến với Bệnh viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn.


Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1994 - 2000 BÁC SĨ ĐA KHOA ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ, TP HUẾ
2001 -2002 BÁC SĨ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA MẮT BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG, ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, TP HÀ NỘI
2003 - 2005 THẠC SĨ Y KHOA CHUYÊN NGÀNH MẮT ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH, TP HỒ CHÍ MINH
2007 GLAUCOMA AND PHACO FELLOW SHIP FACULTY OF MEDICINE CHULALONGKORN, BANGKOK, THAILAN
2008 - 2009 LONGTERM GLAUCOMA FELLOW SHIP Glaucoma LV PRASAD EYE INSTITUTE, HYDERABAD, INDIA

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2000 – 2005 Luân chuyển các Khoa Bác sĩ thực tập BỆNH VIỆN MẮT ĐÀ NẴNG, TP ĐÀ NẴNG
2006 – 2011 Khoa Glaucoma Bác sĩ điều trị BỆNH VIỆN MẮT ĐÀ NẴNG, TP ĐÀ NẴNG
2011 Khoa Khám Bác sĩ điều trị BỆNH VIỆN ĐA KHOA MẮT SÀI GÒN
2012 Khoa khám Bác sĩ điều trị BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN VINH
2013-2014 Ban Giám đốc Giám đốc Bệnh viện BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN HÀ NỘI
2015-2016 Ban Giám đốc Giám đốc Bệnh viện BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN NHA TRANG
2016-2019 Khoa Khám Bác sĩ điều trị BỆNH VIỆN ĐA KHOA MẮT SÀI GÒN
2020 - 4/2024 Ban Giám Đốc Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn
5/2024 - nay Ban giám đốc Giám đốc khu vực Khu vực Hồ Chí Minh & Đông Nam Bộ