Giới Thiệu

Với nhiều năm học tập, với kinh nghiệm thực hành Bác sĩ đa khoa và Bác sĩ nội trú trong ngành y cùng 3 năm kinh nghiệm là Bác sĩ nội trú tại Bệnh viện Mắt HCM, ThS BS Nguyễn Huỳnh Yến Nhi chuyên khoa khám tại Bệnh viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2017 Bác sĩ đa khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2020 Bác sĩ nội trú - Thạc sĩ y học chuyên ngành Mắt Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2020 Chứng chỉ khúc xạ dành cho bác sĩ chuyên khoa Mắt Bệnh viện Mắt TPHCM

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2017 - 2020 Luân khoa Bác sĩ nội trú Bệnh viện Mắt TPHCM
2021 Khoa Khám Bác sĩ điều trị Bệnh Viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn