Giới Thiệu

Với gần 10 năm học tập và thực hành tích luỹ kinh nghiệm trong ngành y, THS BS Hồ Đoàn Thanh Nhất chuyên khoa khám tại Bệnh viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn


Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2010 - 2016 Y Đa khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2016 - 2019 Bác sĩ nội trú Mắt Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2020 - Nay Khoa Khám Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn