Giới Thiệu

Với nhiều năm học tập, với kinh nghiệm thực hành Bác sĩ Y đa khoa và Bác sĩ định hướng chuyên khoa mắt cùng 2 năm kinh nghiệm là Thạc Sĩ chuyên khoa mắt nội trú tại tại đại học Y Dược, ThS BS Đào Cao Nhật Đan chuyên khoa điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2011 - 2017 Bác sĩ Y đa khoa Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
2017 - 2018 Bác sĩ định hướng chuyên khoa Mắt Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh
2018 - 2020 Thạc sĩ chuyên khoa Mắt Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
2020 - Nay Khoa Khám Bác sĩ điều trị Bệnh Viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn