Giới Thiệu

Có kinh nghiệm trên 30 năm làm việc trong lãnh vực cấp cứu, gây mê và hồi sức tại bệnh viện Đa khoa

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1986 Bác Sĩ Đa Khoa Đại học Y dược Huế
1990 Sơ Bộ CK GMHS Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
1997 DESS GMHS Trung Tâm Đào Tạo Cán Bộ Y Tế thành phố Hồ Chí Minh kết hợp Đại Học Paris 6
2005 CK1 HSCC - Chống Độc Đại học Y Hà Nội

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
1989 - 1991 Khoa Ngoại Bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên
1992 - 2000 Khoa PT - GMHS Phó Khoa Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên
2000 - 2007 Khoa PT - GMHS Trưởng Khoa Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên
2008 - 2009 Khoa PT - GMHS Trưởng Khoa Bệnh viện Mắt Việt Hàn
2010 - 2011 Khoa PT - GMHS Trưởng Khoa Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn
2011 - Nay Ban Giám Đốc Phó Giám Đốc kiêm Trưởng Khoa Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn