Giới Thiệu

Với 35 năm kinh nghiệm trong ngành Nhãn khoa, BS CKII Tăng Hồng Châu đã thực hiện hơn 50.000 ca phẫu thuật, chủ yếu là phẫu thuật đục thủy tinh thể Phaco, phẫu thuật Glaucoma, và tạo hình. Bác sĩ được tu nghiệp Phaco tại Mỹ và Glaucoma tại Ấn Độ, là hội viên Hội phẫu thuật thủy tinh thể và tật khúc xạ Hoa Kỳ (ASCRS) và đang tham gia giảng dạy các lớp đào tạo Y khoa liên tục tại TP HCM

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
1987 Bác sĩ Đa khoa Đại học Y Huế
1988 Bác sĩ chuyên khoa sơ bộ, Nhãn khoa Bệnh Viện Mắt TP HCM
2004 Bác sĩ chuyên khoa cấp I, Nhãn khoa Đại học Y Dược TP HCM
2014 Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Nhãn khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2017 Lớp phaco nâng cao tại hội nghị ASCRS Mỹ
2017 Lớp Glaucoma nâng cao tại LV Prasad Eye Institute Ấn Độ

Kinh Nghiệm

Năm Khoa Chức vụ Bệnh viện
1987 - 2015 Khoa Mắt BS khám và phẫu thuật Khu ĐT phong Quy Hoà; Bệnh viện ĐK An Giang; Bệnh viện Mắt An Giang
2005 - 2016 Khoa khám BS khám và phẫu thuật Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng
2016- 4/2024 Ban giám đốc Giám đốc bệnh viện Mắt Sài Gòn Lê Thị Riêng
5/2024 - nay Ban giám đốc Giám đốc bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn