[25.10 – 5.12] – Thông báo chương trình 40 ngày vàng xóa cận -40%++

[25.10 – 5.12] – Thông báo chương trình 40 ngày vàng xóa cận -40%++

Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn thông báo ưu đãi dành cho khách hàng chuẩn bị sớm nhu cầu phẫu thuật khúc xạ trong dịp cuối năm 2023 với chính sách ưu đãi đặc biệt lên đến 40% phí phẫu thuật như sau:

1. Chính sách ưu đãi phí khám hồ sơ chuyên sâu:

a. Chương trình ưu đãi miễn phí khám cho tất cả khách hàng (25.10 – 5/12)

STT Loại dịch vụ Giá niêm yết Mức giá ưu đãi Khu vực Số lượng Điều kiện
1 Phí khám hồ sơ chuyên sâu tiền phẫu khúc xạ 750,000 0 Hồ Chí Minh 600 khách hàng/ bệnh viện Áp dụng cho KH có lịch hẹn trước = SMS 

*Đối với khu vực Đà Nẵng: mức phí ưu đãi dành cho khách hàng khi có tin nhắn đặt hẹn là 99,000 vnd

b. Ưu đãi khám chung cho tất cả khách hàng:

STT Loại dịch vụ Giá niêm yết Mức giá ưu đãi Khu vực
1 Phí khám hồ sơ chuyên sâu
tiền phẫu khúc xạ
750,000 510,000 Hồ Chí Minh 
2 Phí khám hồ sơ chuyên sâu Phakic 3,000,000 1,800,000 Hồ Chí Minh

2. Chính sách ưu đãi phí phẫu thuật tháng 11:  

a. Ưu đãi phẫu thuật dịch vụ Femtosecond Lasik, ReLEx SMILE

Dịch vụ phẫu thuật Giá niêm yết Giá ưu đãi đặc biệt HCM  HN  Đà Nẵng  Nha Trang  Cần Thơ Vinh
Femtosecond Lasik 41,000,000   900 suất 100 suất 100 suất 100 suất 100 suất 100 suất
Mức 1   24,500,000     10 10 10 10
Mức 2   25,000,000 90 15 10 10 10 10
Mức 3   25,500,000 150 20 10 10 10 10
Mức 4   26,000,000 180 20 30 30 30 30
Mức 5   26,500,000 240 20 40 40 40 40
Mức 6   27,000,000 240 25        
Bảng giá ưu đãi công nghệ FEMTOSECOND LASIK
Dịch vụ phẫu thuật Giá niêm yết Giá ưu đãi đặc biệt HCM  Hà Nội  Đà Nẵng  Nha Trang  Cần Thơ
ReLEx SMILE 65,000,000   600 suất 600 suất 100 suất 100 suất 100 suất
Mức 1   39,500,000   50   2 2
Mức 2   40,000,000   100   8 8
Mức 3   40,500,000   150   30 30
Mức 4   41,000,000   150   30 30
Mức 5   41,500,000   150   30 30
Mức 6   45,000,000 50   10    
Mức 7   45,500,000 100   14    
Mức 8   46,000,000 150   16    
Mức 9   46,500,000 150   30    
Mức 10   47,000,000 150   30    
Bảng giá ưu đãi công nghệ ReLEx SMILE

b. Ưu đãi dành cho dịch vụ khác

STT Dịch vụ phẫu thuật Giá niêm yết Giá ưu đãi
tháng 11/2023
A Hồ Chí Minh    
  Phakic 90.000.000 83.000.000
  SmartSurface 32.000.000 25.600.000
  OUP/EPI Lasik 24.000.000 19.000.000
  Standard Lasik 21.000.000 11.000.000

3. Quy định chung khác:

a. Quà tặng dành cho tất cả các khách hàng:

01 mã ưu đãi phí khám tiền phẫu khúc xạ có giá trị 750.000vnd – 1.000.000vnd, dành tặng cho 99 khách hàng đầu tiên phẫu thuật bất kỳ dịch vụ nào tại mỗi bệnh viện trong toàn hệ thống.

b. Địa điểm sử dụng dịch vụ: 

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn có áp dụng ưu đãi

c. Điều kiện sử dụng chung:

 • Mức phí phẫu thuật áp dụng theo chương trình ưu đãi này không áp dụng chung với bất cứ ưu đãi của chương trình nào khác diễn ra cùng thời gian.
 • Vui lòng mang theo CMND / CCCD để sử dụng dịch vụ
 • Khách hàng tự thanh toán các dịch vụ không nằm trong ưu đãi
 • Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn không giải quyết các tranh chấp liên quan đến mã ưu đãi
 • Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn bảo lưu các quyết định cuối cùng liên quan đến chương trình ưu đãi
 • Các quy định khác áp dụng theo quy định hiện hành của Hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn

d. Quy định đặt cọc:

 • Hạn mức đặt cọc: là 3.000.000vnd áp dụng với tất cả các phương pháp (trừ Phakic)
 • Ngày phát sinh đặt cọc trước 5/12/2023 và ngày phẫu thuật trước 31/12/2023

**Bệnh viện sẽ tự động bảo lưu cọc cho khách hàng thêm 09 tháng tiếp theo kể từ ngày hết thời gian bảo lưu cọc theo quy định tại mục (2) điều d nêu trên mà khách hàng chưa sử dụng dịch vụ.

***Khách hàng sẽ thanh toán phí dịch vụ được niêm yết tại thời điểm sử dụng dịch vụ sau khi trừ đi phần đặt cọc.

****Trong vòng 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian bảo lưu cọc theo quy định tại mục (3) điều d nêu trên mà khách hàng vẫn không sử dụng dịch vụ thì việc bảo lưu cọc sẽ tự động chấm dứt mà không cần thông báo, và khách hàng không được hoàn lại tiền cọc trừ trường hợp đáp ứng được điều kiện hoàn cọc theo chính sách này.

e. Tổng đài hỗ trợ: 

Mọi thông tin thắc mắc về chính sách vui lòng liên hệ:

 • Tổng đài Chăm sóc khách hàng Bệnh viện Mắt Sài Gòn 0966 23 1010
 • Webiste: www.dakhoamatsaigon.com
 • Fanpage: facebook.com/dakhoaMSG

f. Các lưu ý:

 • Thể lệ của chính sách có thể điều chỉnh tại từng thời điểm theo quyết định của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Nội dung thay đổi sẽ được đăng ký theo quy định Pháp luật và thông báo cho khách hàng.
 • Đối với các tranh chấp phát sinh liên quan đến chính sách, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn sẽ giải quyết trên tinh thần hợp tác với khách hàng.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN